S2, s.r.o

facebook

 • kontakt
  • S2, s.r.o.
   Mlynská 26
   P.O. BOX G-17
   043 47 Košice

   IČO: 31736963
   IČ DPH: SK2020055752

   Juraj Sobota

   mobil: 0904 812 476

   jsobota@s2sro.sk

Kolesový zhutňovač pôdy – prídavné zariadenie na báger

Kolesový zhutňovač Stehr poskytuje najjednoduchší a najlepší spôsob zhutňovania pôdy pri využití vlastnej hmotnosti bagra.

Vďaka extrémne vysokému statickému zhutneniu je možné spevniť aj pôdu pri veľkých výškach násypu.

 

Výhody:

 • žiadna hydraulika
 • žiadny motor
 • žiadne vibrácie
 • statické zhutňovanie
 • veľký výkon
 • žiadne rozmiesenie
 • žiadne opotrebenie
 • zhutňovanie problémových oblastí
 • súdržná pôda
 • lacné a rýchle zhutnenie až do hĺbky 1 000 mm
 • až päťkrát lepší zhutňovací výkon oproti doskovým zhutňovačom alebo výkopovým valcom
 • výkopy potrubia, problémové oblasti, násypy, zásypy je možné ľahko zhutniť
 • viac bezpečnosti pri zhutňovaní, vo výkope totiž nie je žiadny personál
 • v mnohých prípadoch nie potrebná žiadna výmena zeminy
 • žiadny výpadok elektronických prístrojov (počítače a pod.)

Voliteľné:

 • hydraulické otáčanie kolesa o 360º pre lepšie spevnenie pôdy okolo kanalizačných šácht alebo iných kruhových konštrukcií

Technické údaje:

Model: SVR 15 “Mini” SVR 25 “Mini” SVR 28 SVR 40 SVR 60 HD SVR 80 HD
výška po dosku nástavby 655 mm 655 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm 1.090 mm
priemer kolesa 610 mm 610 mm 920 mm 920 mm 920 mm 920 mm
šírka kolesa 150 mm 250 mm 280 mm 400 mm 570 mm 770 mm
zariadenie nosiča 1,5 – 5 to. 1,5 – 7 to. 6 – 14 to. 8 – 16 to. 12 – 50 to. 18 – 50 to.
počet doštičiek kolesa 1 1 1 1 2 2
hmotnosť cca 145 kg cca 185 kg cca 500 kg cca 550 kg cca 850 kg cca 940 kg
líniová záťaž až 200 kg/cm* bager 1,5 t až 480 kg/cm* bager 4 t až 300 kg/cm* bager 14 t až 259 kg/cm* bager 16 t až 262 kg/cm* bager 25 t až 198 kg/cm* bager 25 t

 
viac info o tomto produkte nájdete tu